Menü

Oszd meg!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Érdekesség:Sussex

+18!! Az Ördög Sussexban


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

A szászok idejében Sussex több körzetre volt felosztva. Körzete közé tartozott Bramber, mely titokzatos baleseti helyszínekké vált. Területén található a Déli dombság, amit az "Ördög háromszögének" neveztek el a lakosok.
Ugyanis egy helyi legenda szerint az ördög meghallotta, hogy Sussex lakosai felvették a kereszténységet, és megásott egy tengerig húzódó árkot: az Ördögárkot. A földbõl pedig három dombot emelt ki: Chanctonbury, Rackham, Cissbury.
A lakók úgy vélik, hogy a ley-vonalak a a claphami erdõben talákoznak az A27-es úton, ahol normális esetben nem történik semmi.
 Ám amikor David Bennett a claphami templom gondnoka állította, hogy az erdõben virult  állatvilág és a madarak hangjai eltûntek, akkor megváltoztak a vélemények. Az 1970-es évektõl kezdték feljegyezni, hogy az állatokból egyre kevesebb van és a madarak akkorra már teljesen kihaltak arrafelé. Az erdõben megforduló emberek pedig gyomorgörcsrõl, fejfájásról, szédülésrõl panaszkodtak. Valamint az autók az A27-es útról egyenesen az erdõbe hajtottak teljesen maguktól, anélkül, hogy hozzányúltak volna. Az évek óta erdõben tenyészõ mandragóra 1978-ban váratlanul eltûnt. A mandragórát a kutatók már évek óta összefüggésbe hozták az okkultizmussal.
Az 1980-as évek elején egymást követték a titokzatos tûzesetek. Akadtak persze gyújtogatók, de olyan esetek is, amikre sehogysem találtak magyarázatot. Mindezek után a környékbeli kutyák sorra kezdtek eltûnni.Egyike az ilyen esetnek, amikor Peter fia sétálni vitte kutyáját, mikor az beszaladt az erdõbe, s még hívásra sem jött elõ. Egy Wells nevû ember kutyája pedig egyenesen vonyított, félt, ha az erdõ közelébe vitték. Wells állatorvoshoz fordult vele, de az nem talált semmiit. Ezek mellett még ló is tûnt el. Egy gazda kikötözte lovát, s mire visszament, az már nem volt ott.
Mindezek hatására Charles Walker paranormális nyomozó kezdte el vizsgálni az esetet. Egy éjszaka azonban felhívta õt egy titokzatos férfi, aki állította, hogy a sajtón kívûl még tud többet az erdõrõl. Charles kezdett arra gyanakodni, hogy az erdõben valamilyen okkultista csoport összejöveteleket tart. A titokzatos hívó megkérte õt, hogy fél óra múlva találkozzanak a claphami erdõben. A kíváncsi nyomozó autójával azonnal odament. Az A27-esen egyenesen az erdõbe hajtott. Korom sötét volt és alig látott valamit. Sétálni kezdett, s mikor már autója lámpáját jóval elhagyta, akkor félni kezdett. A dombtetõn egy oszlop jelölt keresztutat, ahol két lovaglósövény metszette egymást. A találkahelyük ez lett volna, de mivel nem talált ott senkit, visszaindult. Ekkor azonban az ott lévõ egyik bozótból egy hangot hallott:
,,Meg ne próbáljon megkeresni! Mindkettõnk biztonsága érdekében fontos, hogy ne lássa, ki vagyok!"
A nyomozó megdermett, mivel ezt a hangot hallotta a telefonban is. A láthatatlan informátor azonban elárulta, hogy egy sátánista szekta tagja, és az erdõben tartják összejöveteleiket, de ha rossz idõ van, akkor más helyeket keresnek. Az eltûnt állatokat pedig azzal magyarázta, hogy az a rituáléjuk része. Mindezek után pedig elmondta, hogy nincs egyedül és van még vele egy másik tag is a bozótba. Ekkor újabban megszólalt: ,,Magas rangú, nagy hatalmú és nagy tekintélyû tagjaink is vannak. Semmitõl sem riadunk vissza, ha szektánk biztonságáról van szó!".
Walker ettõl nagyon megrémült és eszébe jutott, hogy Harry tiszteletes egy hete tûnt el.
Harry volt ugyanis 1960-1978 között Clapham lelkésze. Az eltûnése napján jókedvében volt, épp orvosnál járt. Semmi nem utalt arra, hogy valami rossznak kellene történnie. Mikor az orvosnál végzett, felhívta feleségét, hogy menjen érte autóval. Párja azonban közölte, hogy elromlott és nem tud érte menni. A lelkész a dombokon át sétálva akart hazajutni, de eltûnt. 25 rendõr, alaposan felszerelt rendõrkutyákkal kereste, bár sikerteleünl.
A helybélieket nagyon aggaszttotta a lelkész eltûnése. Annál inkább fokozódott a feszültség, amikor 1972-ben nõi holttestre bukktantak. A holttest egy ápolónõé volt. Ugyanebben az évben egy Goldsmith nevû rendõr is eltûnt. Kollégái azt vallották, hogy az eltûnése elõtti napokon nagyon ideges volt, és nem evett semmit. 95 rendõr indult kutyákkal a keresésére, szintén eredménytelenül. Fél évvel késõbb azonban egy férfi délután hirtelen talált rá egy oszlófélben lévõ holttestre, nem messze onnan, ahol az ápolónõt találták. A tetem Goldsmith rendõré volt. Úgy feküdt ott, mintha szivrohamot kapott volna. 1975-ben egy Leon Foster nevû ember holttestét megtalálták ugyanott. A boncleletek alapján napokig nem evett semmit az eltûnése elõtt.
Walker nyomozót azonban ezek nem törték meg és tovább nyomozott. Egyik nap sétált és szeme megakadt a templom közeli pajtán. Ez volt ott a legrégebbi épület. Walker-nek eszébe jutott, amit a titokzatos informátor mondott, hogy más megoldást keresnek rossz idõben. Sokáig tanakodott, majd rászánta magát és bement a pajtába. A pajta valóságos sátánista gyülekezet volt. A nyugati falrészen egy festmény volt, ami az ördögöt ábrázolta lángokkal. A keresztény templomokban az oltár keletre néz. Az ördögimádók nyugat felé imádkoznak. Walker fotókat kezdett készíteni a pajtában, majd azon vette észre magát, hogy valaki fegyvert szegez rá. Gyorsan futásnak eredet, s alig tudott elmenekülni, de szerencséjére sikerült neki.
A történtek után egy hónappal késõbb egy Jilian Matthews nevû nõ vásárolni indult és soha nem tért haza. Harry tiszteletes holttestére is csak három év múlva bukkantak. Jilian Matthews-ét pedig hat hét múlva találták meg. Nagyon rossz állapotban. Megerõszakolták és megfojtották.
A rendõrség végül az egész falut végig kérdezte, akik eleinte sok mindent tagadtak, meghazudtoltak, majd lassacskán bevallottak. Kiderült, hogy a szekta valóban mûködött. A tagok többsége helybéli volt. A vezetõ egy 45 éves férfi, valamint egy hatvan és harminc éves nõ. Állítólag máshol laktak, s amikor õk odatérnek, akkor emberáldozatra került sor.