Menü

Oszd meg!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Beckwith Family-Ed és Lorraine Warren

 A Beckwith család - Ed és Lorraine Warren ügy


 

 

 

 

 

 

 

 

Az USA Ék-i részén található Connecticut mindig is bõvelkedett kísértetjárásról szóló sztorikkal. A bennszülött indiánok több 1000 évig lakták, majd a 19.században megérkeztek az európai telepesek is. A helyi kísértetjárásokról szóló történetek mára már legendásak.
A Beckwith család 1998-ban házat keresett Conecticutban. Keresésük során eljutottak egy régi építményhez. A ház évek óta állt már ürsen.A család mindegyik tagjának tetszett a ház, csak Bonnie idõsebbik lányának, Jennifer-nek nem!  Nagyon tartott a háztól. Azt mondta: ,,Én nem megyek oda, valami nincs rendben ezzel a házzal!". Eleinte Bonnie nem hitt neki. Úgy vélte, hogy majd megszereti.
Bár, ha tudták volna, mi vár rájuk, nem vették volna meg!
Végül megvásárolták, és 1998 szept-ben beköltöztek a házba. Gyerekeik a 9 éves Jeremy és a 15 éves Jennifer örültek, hogy saját szobát kaptak. Jeremy elsõ este már megérzett valamit a szobájában. Hangokat hallott, majd rémülten ment át Bonnie-hoz. Bonnie visszakísérte a szobájába. Odaadott neki egy lámpát, mely több színben is tudott világítani. Azt mondta neki, ha imádkozik és zöldre állítja a lámpa színét, akkor a gonosz elmegy onnan. Jeremy látszólag ettõl megnyugodott, de aznap estétõl minden nap nyugtalanul aludt.
Jennifer-nek is sikerült megtapasztalnia ugyanezt. Egyik este, mikor ült úgy érezte, mintha valaki hatalmas gyûlölettel egyenesen ránézne. Mindenképpen próbálta elhesegetni a gondolatait, bár kissé nehézkes volt. Éjszaka azonban arra ébredt fel, hogy valaki ököllel nyúl át a matracán. Sehogysem tudta megmagyarázni a furcsa jelenséget. Azonnal el szerette volna mondani édesanyjának, de attól tartott, hogy nem fog hinni neki, így odébb tolta az ágyát, s bízott abban, hogy így nem fog megismétlõdni az eset. Ám rosszul hitte. Két nap múlva, miközben éppen telefonált, az ágya rázkódni kezdett. Másnap rögtön elmondta édesanyjának, bár restellte. A szülei nagy megdöbbenésére elhitték neki.
Bonnie végül úgy határozott elhívja Ed és Lorraine Warren-t, kik még aznap este elmentek, hogy megvizsgálják a házat. Õk már 30 éve foglalkoztak paranormális tevékenységekkel. 9 könyvet jelentettek meg idáig. Lorraine, mihelyst belépett a házba, rögtön érezte, hogy valami nincs rendben. Hideg volt a hõmérséklet. Úgy érezte, hogy valaki gyûlölettel pár centirõl az arcába bámul és a halálát kívánja. Ez a valami pedig mindenhova kísérni fogja az ott lakó Beckwith családot, akárhová is megy. Jennifer szobájában negatív szellem jelenlétét érzékelte, kiben rengeteg gyûlölet lakozott. Úgy vélekedett, hogy az egy démon. A Beckwith család el akart menni egy kis idõre, de Lorraine közölte, hogy követné õket. Ebbõl kifolyólag mégis maradniuk kellett. Végül a Warren házaspár kérte õket, hogy dokumentálják az eseményeket. Az ágyakhoz tegyenek fényképezõgépet és vegyék fel amit látnak.
Hálaadás végén Bonnie édesanyja látogatta meg õket. Anyja vidámabb természetû nõ volt és mindig sikerült felvidítania õket. Aznap este õ is megtapasztalta az eseményeket. Pont televíziós mûsort nézett, amikor azon kapta magát, hogy a készülék állandóan kikapcsolódik. Azt hitte, hogy a távirányitóval van a gond, de nem! Mikor újra kikapcsol a készülék, három szellemet látott a kikapcsolt képernyõ sötét tükrébe nézve. Másnap sietve távozott, ám elmondta a családnak mit látott.
Hálaadás után a Warren házaspár visszatért, de nem egyedül. Két másik kutatót vittek magukkal valamint Lee-t, a médiumot. Lee kapcsolatba akart lépni az ott lévõ szellemmel, ezért Bonnie aznap estére fiát elvitte a házból. A médiumnak beszámoltak a nagymama esetérõl is. A TV pedig aznap estétõl állandóan kikapcsolódott. Lorraine Warren-t azonban mindenképp a készített fotók érdekelték a legjobban. A fotón egy démont látott, mire Bonnie azt hitte, hogy képhiba. Mikor a démont kezdték emlegetni, Lee véletlenül transzba esett. Papírt és ceruzát kért. Mozdulatait egy természetfeletti lény irányította.. A papírra ezt írta: ,,Takarodjatok! Takarodjatok idegenek!".
Mike, a paranormális nyomozó maradt ott társával este. Kopogást hallottak a falakon, mennyezeten, padlón és végül mindenhol. Megpróbáltak kommunikálni a szellemmel úgy, hogy kérdéseket tettek fel neki. Néhány emberi szellem jelenlétét érzékelték és volt még egy démon is. A démon három emberi szellemet tartott az irányítása alatt. úgy gondolták, ha sikerülne megszabadulni a démontól, akkor a másik három szellem is távozna, kik egyébként sem akarnak ott maradni!
Néhány nap múlva a kutató csoport visszatért. Lee ismét transzba esett. Papírt kért és újabb üzenetet írt. Ed ezúttal kérdezgetni kezdte a szellemet. ,,Ki vagy te?" . Lee elsõnek ezt válaszolta rá írásban: ,,George, Robert, Anna ". Ed folytatta: ,,Ki vagy te?". Lee tovább írt: ,,George Robertson". Ed most évszámot kérdezett: ,,Melyik évbõl?". Erre Lee leírt egy 1-est egy nyolcast és egy újabb nyolcasnak a felét. Ezután hirtelen abbahagyta az írást és beszélni kezdett:. ,,Miért kérdezgetsz engem? Takarodj innen! Ez nem a te házad Fogd be és hagyd békén!". Majd Ed-nek tolta az asztalt teljes erejébõl. Rengeteg ember kellett, hogy megállításk Lee-t.  Ennek hatására másnap reggel Bonnie és lánya elment a városházára, hogy meg tudjanak valamit a Lee által papírra vetett George Robertson-ról. Átvizsgálták az 1800-as beli dokumentumokat. Kiderült hogy 1888-ban George Robertson volt a ház tulajdonosa és az Ansonia temetõn van eltemetve.Mindketten elindultak a temetõre, ami nem bizonyult messze tõlük. Kiderült, hogy Lee nam hazudott. Az elsõ sír rögtön George Robertson-é volt. Miután felkeresték a temetõt, pár napi béke lett a házban. Egyik este, mikor a karácsonyi ajándékot csomagolták az ajtó kilincse magától zörögni kezdett. Mindenki sikítozva rohant le a lépcsõn. Felhívták újra a Warren házaspárt. Õk egy pappa tértek vissza, aki megáldotta a házat. Lorraine kételkedett, hogy az áldás elég lesz, bár reménykedett.
Az áldás után Bonnie rajzolni kezdett. Állandóan képeket látott maga elõtt, amit nem bírt magába tartani és úgy érezte, papírra kell vetnie. Elsõnek egy fát látott, majd egyre több dolgot. Végül rájött, hogy az egyik szellem, Anna irányítja, kinek nevét Lee papírra írta. Bonnie érezte, hogy Anna valamikor elvesztette a kedvesét. Teljesen a hatása alá került és ugyanúgy sírni kezdett, mintha õ vesztett volna el valakit. Lorraine végül papot hívott, hogy exorcizmust végezzen a házban, de a pap csak karácsony után tudta megtenni. Addig még tûrniük kellett a jelenségeket, s még távozni sem tudtak, mert követték volna õket.
Bonnie azonban újabb rajznak esett neki. Gyûlöletet, félelmet érzett. Az összes szimbólumot amit láttott a fejében, papírra akarta vetni. Volt egy csonka piramis, minek tetejébõl fény tört elõ. Az egyik részén mennyei fény ragyogott, a másikon vihar dúlt. Volt ott egy széttört szív is, majd a három szellem. Úgy látszott, hogy lebegnek és a piramishoz akarnak menni. Lorraine ekkor épp telefonon hívta õt, és Bonnie beszámolt arról, amit csinál. Lorraine megtiltotta, hogy folytassa, mert a szellemek vélja ezzel a megszállás volt.
A család meglepetésére a nagymama újra elment hozzájuk, ám, mikor belépett a lakásba lázas lett. A lázmérõ 40 fokot mutatott és azonnal kórházba szállították, ahol szívritmus zavart állapítottak meg. Bonnie és Jeremy a kórházban maradtak, míg Jennifer elment, hogy vásároljon. Imádkozni akartak a nagymamával, de az fordítva mondta az ima szövegét. Megrémültek és papot hívtak, aki ostyát adott neki, amitõl jobban lett. Közben Bonnie lánya balesetet szenvedett az autóval.
Végül elérkezett az exormizmus ideje. Lee-t lekötözték, mivel a gonosz entitások õt irányítják a leghamarabb. A pap csaliként alkalmazta a nõt.  Meg akarta áldani a házat. Provokálni akarta vele a démoni lényt.  Lee acsarkodott a papra. Az ima és szertartás azért volt, hogy leállítsa õt. Úgy látszott, hogy ez fáj a gonos entitásnak. Lee folyamatosan kiabálta: ,,Hagyd abba!". Lee végül kezdett csendesebb lenni és a pap megszentelt keresztet érintett a homlokához. Csendes volt, majd pokoli mosoly lett az arcán. A szék lábát pedig letörte. A szellemek ilyesmikre nem képesek. Ez egy démon volt. Az ûzés több, mint egy óra volt, majd az összes negatív energia eltûnt a házból. A házuk békés lett.
Néhány év múlva építõmunkások megbolygatták az egyik közeli út környékét. A munkálatok során egy õsi indáin temetõre bukkantak.
Rövidesen ezután a Beckwith család ismét furcsa jelenségeket tapasztalt, bár az messze nem volt olyan rémísztõ, mint azelõtt.
Glitter Photos