Menü

Oszd meg!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Öngyilkosságról

Az Öngyilkosságról +18

 

 

 

 

,,És a határban a Halál kaszál..."  (Juhász Gyula)
Mi is az az öngyilkosság? Miért bûn? Mi a kiváltó oka? Miért nem elítélendõek az ilyen emberek? Miért nehéz szabadulni belõle?
A honlapom mostani témája ezzel fog foglalkozni. Mivel rengeteg ember öngyilkos és nagyon sokan elvetik õket, ezért úgy határoztam, hogy írok errõl. Már a Blood On The Dance Floor: You Are The Heart c. száma is errõl szól. Pontosabban arra igyekszik, hogy ezt megakadályozza. Véleményem szerint nem véletlenül!
Keresztény katolikus szemmel azt említem, hogy Isten tette lehetõvé az emberi életet mindenki számára.  Egy emberi élet már a fogantatás pillanatától fontosnak mutatkozik. A keresztény ember azonban tisztában van az élet mélységeivel, kérdéseivel. Mindig bízik az Úr akaratában, s tudatában van annak, hogy mi várhat egy emberre: öröm, szenvedés, bánat, jó élet...stb. Mégis ennek ellenére az igazi keresztény igyekszik, hogy segítse a másikat a SZERETET törvényében, valamint a felebarát iránt érzett felelõsség által.  Az ember nem azért születik meg, hogy aztán véget vesen életének. Régen az öngyilkosokat nem temették el, hanem nagyobb számban az árokba dobták õket. Ma már ez megváltozott, mivel egyértelmûen nekik is kijár a végtisztesség! Az Egyház objektív bûnnek tekinti az öngyilkosságot, mellyel megszegi az adott személy a ,,Ne ölj!" parancsot! Az Egyház imádkozik ezekért az emberekért, akik ebben haltak meg. A Bibliában Júdás öngyilkos lett. Valószínûleg az elkeseredettség, lelki bánat vitte erre rá sokak szerint! A korai keresztény hagyományokban a hozzállások különbözõek voltak. A negyedik században nagyon sok nõ ölte meg magát, hogy ne essen nemi erõszak áldozatául. Idõk teltével pedig sok felekezet úgy vélte, hogy az öngyilkosság által válik mártírrá! Akadtak olyan gyülekezetek is, melyek tisztában vannak az öngyilkossággal, mégsem vetik el. Ilyen a: The New Church.
Az itt felvetendõ öngyilkosság több mindentõl függ: lehet egézségügyi oka, lelki oka, menekülés valamilyen konfliktus elõl!  Ezeket az embereket azonban nem szabad megvetni, eltaszítani, elítélni! A nagyobbik számban a tudattalanság, átfontolatlanság van jelen, de az elõre eltervezett öngyilkosság óriási bûnnek számít.
Az öngyilkos ember sokszor nincs tisztában és nem is gondol abba bele, hogy ezzel mekkora kárt tesz a saját lelkében, és szerettei életében. Sokszor az ilyen emberek szomorúak, túlságosan zaklatottak, elkeseredettek...stb, s ez által megvonják maguktl Isten szeretetét és ebbe menekülnek. A szenvedés, félelem, pszichés probléma szintén növeli a felelõtlenség érzetét ez iránt!
John Piper 1981-ben egy temetésen így fogalmazott: ,,Nincs egyetlen olyan bûn sem, ami elsimítja az öngyilkosságot, ami a Pokolba lakoltat ki egy személyt Mennyországból. Egy dolog ez: Isten folytonos elutasítása!"
Az élet küzdelem és nincs tele jó dolgokkal, bár ennek ellenére is, mindenki felelõsséggel tartozik a másik ember és Isten iránt. Az Úr a képére teremtette meg az embert. Egyedül Õ tudja az emberek szenvedéseit, bántalmait, és Õ az egyetlen, aki tud segíteni a nehéz helyzetekben!
A keresztény ember élete nehéz, de a fizikai halál után mindenki meg fogja kapni a neki járó büntetést, illetve jutalmat. Ez mind attól függ, hogy ki melyik utat választja. Az Õ útját a legnehezebb végig járni.

,,Nincs tehát immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak-akik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint." (Rómaiakhoz 8,1)
A Tízparancsolat így fogalmaz errõl: ,,Ne ölj!". Ebbe nem csak a másik, hanem a saját élet is bele tartozik. Öngyilkosság által csak a test halálát hozza az adott személy elõrébb. Azzal azonban nem számol (kivéve, akik tudatlanul teszik), hogy mekkora bajt is követ el, ha szándékos. Megállítani ezt csak nagyon jó, odaadó lelki társ tudja megtenni és Isten! A másikra odafigyelõ, felebaráti szeretetet adó ember képes a megonndolatlan, vagy elõre átfontolt szeméylt errõl lebeszélni. Ehhez azonban tisztában kell lenni a helyzet súlyával, esetleg ha pszichés betegségrõl van szó, akkor annak a súlyával.
Véleményem alapján egy ember nem azért van, hogy a másik uralja. Mindenkinek önmagának kell lennie a világban! Az ember, bár társas lény, de nem arra való, hogy taposni kelljen! Nem arra való, hogy megfeleljen másoknak, hanem arra, hogy jószándékúan elérje céljait, szándékait, s mindezt csakis önmagára hagyatkozva pozitív emlékeket hátrahagyva maga után! Isten létezik, ahogy a Sátán is. A Sátán megpróbálja tönkretenni az Úr teremtményét ahogy csak tudja. Az emberek pedig szintén tönkre tehetik a másikat, s ezzel is csak a Gonoszt szolgálva. A keresztény ember geyedül csak Istenben, önmagában, vagy ha van lelki társa, akkor ababn bízhat, de senki és semmi másban!
Az öngyilkosság pedig nem megoldás egy emberi életben! Sokszor ezzel valaki véget vet a biológiai életének, s rossz akarói pedig élnek tovább testükben, lelkükben egyaránt. Megéri ez? Nem! Megéri másoknak ezzel esetleg még örömet is okozni? Nem! Megéri azért ezt tenni, hogy szenvedjenek azok, akik szeretik azt a bajba jutott embert? Nem!
A test halála után a lélek él tovább, s ez által nagyon sok lélek sajnos rossz helyre jut. Lehet, hogy vannak olyanok, kik nem tudják értékelni, vagy semmibe veszik mások életét, vagy az embert csak játékként fogják fel. Vannak ilyenek, de ezekenek bõ kárhozatuk lesz! Végül Ed és Lorraine Warren egyik mondatával zárnák: ,,Pszichológiailag az elnyomás az emberi szellemek által rendíthetetlen depresszióval kellemetlen szokásokkal, mint az ivás vagy álmatlansággal végzõdhet öngyilkosság irányába simíthat ki lökéseket...."

A Bl
o
od On The dance Floor: You Are The Heart címû zenéje errõl szól! 

 

 

 

 

 

 

 

Blood On The dance Floor-Te vagy a szív!

14.2 percenként az egyesült államokban valaki öngyilkosság által hal meg
Majdnem 1, 000, 000 ember minden évben csinál egy öngyilkossági kísérletet
90 százalék embereknek, akik öngyilkosság által halnak meg, volt egy kezelhetõ elmebetegségük, amikor meghaltak
Ez az üzenetünk, hogy adjon vissza reményt
Azokhoz, kik belemerülnek a kétségbeesésbe

Bámészkodó üres hely a falnál
Soha nem volt ennyire egyedül
Miért nem tudnak elkapni engem?
Vajon érdekelné õket, ha én eltûnnék?
A fejemben ma este
Az egész annyira könnyû volna?
Nekik valaha hiányoznék én?
Nem tudod megengedni nekik, hogy gyõzzenek
Nem fogom megengedni neked, hogy engedj,

Te vagy a szív
Az veri az én belsõmet
Ha ma este feladod
Feladod rajtam

Nem megy el
Tehát ne menj el
Mint egy tizenéves tragédia
Nem megy el
Tehát ne menj el
Mint egy tizenéves tragédia

Sikítasz
Úgy tûnik, senki nem figyel
Azt akarod, hogy megtaláljanak
Senki nem tudja, hogy eltûntél
Töprengesz miért
Nincs könny, ha sírsz?
És úgy érzi, mint búcsú
Jól, ma este ne 

Minden szomorú végzõdésnek
Van egy új kezdete

Feláll és harcol
Ne engedd meg nekik, hogy elnyomjanak téged
Ez nem érhet véget ma este
Nekünk tartanunk kell a földünket

Nem megy el
Nem megy el
Mint egy tizenéves tragédia
Nem megy el
Nem megy el
Mint egy tizenéves tragédia

Tedd le a kést
Vedd vissza az életed
Tedd le a kést
Vedd vissza az életed

Mindenen belül meg tudod változtatni a világot
Tehát ne merj, add fel rám ma este

Te vagy a szív
Az veri az én belsõmet
Ha ma este feladod
Feladod rajtam

Nem megy el
Tehát ne menj el
Mint egy tizenéves tragédia
Nem megy el
Tehát ne menj el
Mint egy tizenéves tragédia

[x2:]
Fellendülést, fellendülést lendít fel
Te vagy a szívbelsõ
Fellendülést, fellendülést lendít fel
Te vagy az én szívbelsõm

Bámulta a csillagokat és tudta
Nem vagyunk egyedül
Nem vagy egyedül

 

 

 Glitter Photos