Menü

Oszd meg!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Imádságok és rózsafüzérek

 

Imádságok és rózsafüzérek

Rózsafüzérek:
 
Könnyek Anyja Rózsafüzér:(A rózsafüzér Brazíliából származik, a keresztre feszített Jézusról nevezett nõvérek intézetébõl. Amália nõvérnek, aki beteg rokonáért életét ajánlotta, az Úr Jézus azt mondta: ,,Ha el akarod nyerni a kért kegyelmet, kérd Tõlem Anyám könnyei által". De kiknek ajánlott ez az olvasó? Elsõsorban is, mindenkinek, másrészt a Szûzanya meghagyta, hogy a bûnösök, az ördögtõl megkötözöttek megtérítésére szolgál.

A rózsafüzéren kereszt helyén érem van, megkötözött kezû Jézussal. 7 hetedes. 7*1 szemes és plusz 7 szem. )


Bevezetõ imádsága:
Megfeszített Jézus! Lábaid elé borulva, felajánljuk Neked annak könnyeit, aki Téged bensõséges, részvétteljes szeretettel kísért szenvedésteli keresztutadon. Add meg, ó, Jézusunk, hogy megszívleljük mindama tanításokat, melyeket legszentebb Anyád könnyei adnak nekünk. hogy szent akaratodat úgy teljesítsük e földön, hogy méltók lehessünk Téged a Mennyben dicsérni és magasztalni az egész örökkévalóságon át. Amen.

Nagy gyöngyre: Urunk Jézus! Tekints Édesanyád könnyeire. Õ szeretett Téged legjobban a földön és most bensõségesebben szeret a Mennyben.

Kis gyöngyre: Édesanyád könnyeire kérünk megkötözött kezû Jézus, hallgasd meg kérésünket!

Befejezõ, vagyis utolsó gyöngyszemre ima: Jézus, tekints annak könnyeire, aki legjobban szeretett e földön, és azóta még bensõségesebben szeret fenn a Mennyben.

Záró imádság: Könnyezõ Szûzanya. A szeretetnek, fájdalomnak, irgalmasságnak Anyja. Könyörögj érettünk, hogy Szent Fiad könnyeidre tekintve meghallgasson minket és elnyerjük Tõle a kért kegyelmet és az örök élet koronáját. Amen.

Szent Raphael rózsafüzér:
Ezt a rózsafüzért fõként betegek imádkozzák. Ezt lefordítottam, magyarul nem találtam meg. A képen pedig a saját, általam elkészített Rózsafüzér látható.

Medálra ima:
Te vagy Raphael a gyógyító,
Te vagy Raphael az útmutató,
Te vagy Raphael a társ,
valaha az ember bánatának tanácsadója.

A három kis gyöngyre imádkozzuk: Üdvözlégy Mária; és Angyaloknak Királynéja imát.

Majd 9 gyöngy következik, ami a 9 angyali kórus tiszteletét fejezi ki:

Szent, Szent, Szent az Úr, Seregek Istene,
Menny és föld telve van Dicsõségeddel.
Dicsõség legyen Atyának,
Dicsõség legyen Fiúnak,
Dicsõség legyen Szentléleknek.

Zárás a következõ imával:
Szent Raphael, egészségnek angyala, szeretetnek, örömnek és fénynek angyala. Imádkozz érettünk. Amen.
Glitter Photos

A szent kilencedek:1. Szent Kilenced:


Kilenc nap egymás után minden nap kell elmondani. 9 Miatyánkot és 9 Üdvözlégy Máriát.
A fohászok után a következõt kell mondani: ,,Elhagyott anya könyörögj érettünk. Hálátlan szívektõl megszomorított anya, könyörögj érettünk!"

(Vagyis Miatyánk, Üdvözlégy Mária, fohász ... és ezt így kilencszer.)


2. Üdvösség Kilencede:
Napi háromszor kell elmondani ezt az imát:
,,Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, hogy Fiad, Jézus Krisztus irgalma által, nyerd el minden lélek számára az örök üdvösség ajándékát. Kérlek, hogy közbenjárásod által imádkozz, hogy minden lélek kiszabaduljon Sátán rabszolgaságából. Kérd Fiadat, hogy mutasson irgalmat és megbocsátást azon lelkek iránt, akik közönyükkel elutasítják, megbántják Õt, és akik hamis tanokat és isteneket imádnak. Esedezve kérünk, drága Édesanyánk, könyörögj azon kegyelmekért, amelyek megnyitják szívüket azoknak a lelkeknek, akiknek leginkább szükségük van segítségedre.Amen."

(ezen kilenced végzésekor egy napi böjtöt kell tartani, vagyis a fõétkezés után víz és kenyér; a kilencedet a hét elsõ napján kell kezdeni és kilenc napig kell imádkozni, amibõl egy nap böjt)

A legtöbb kilencednél úgy vélik, a hónap elsõ kilenc napján kell kilenc hónapon át imádkozni. Így jön ki a kilenced. Kilenc hónapig a hónap elsõ kilenc napja. Ehhez kapcsolódik a böjt is. (nem szabad felejteni, a böjt alól a betegek kivételek)
Imák

Reggeli Ima


Mária, a megtestesült Igének Szülõje, és a mi legédesebb Anyánk, itt vagyunk lábaid elõtt, mialatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat, bennünk minden a Tied legyen; értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk.
Alakíts bennünk Anyai szereteteddel egy új életet, a Te Jézusod életét. Mennyek Királynõje, a legkisebb értékû cselekedeteinket is támogasd a Te anyai sugallataiddal.
Add, hogy a szent és szeplõtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetszõ legyen. Jóságos Anya! Tégy minket szentekké, amint ezt tõlünk Jézus elvárja, és a Te szíved vágyakozva, folytonosan kéri! Amen

Esti ima:
Krisztus, élõ Isten Fia, szent angyalaid vigyázzák álmunkat, pihenésünket, fehérlõ ágyunkat. Mutassanak nekünk szendergésünkben igaz álomképeket, világmindenség fenséges fejedelme, nagy titokzatos Király!
Se démonok; se baj, se pusztulás se gonosz álmok ne zavarhassák pihenésünket, mély, zavartalan álmunkat. Szent legyen ébredésünk, munkánk és egész napunk, amint az álmunk és pihenésünk zavartalan és szüntelen. Amen.Ima a félelmek és bizonytalanságokból való gyógyulásértJézusom, eléd tárom minden félelmemet. Isten elutasításától való félelmemet; a másokkal szembeni félelmeimet, bizonyos helyektõl és állatoktól való félelmemet, a jövõtõl és nehéz helyzetekkel szembeni félelmeimet, attól való félelmet, hogy rossz benyomást teszek másokra. Eléd tárom minden bizonytalanságomat, a kétségeimet, határozatlanságomat, a megvetést, melyet olykor önmagam és az életem iránt érzek. E félelmek és bizonytalanságok miatt úgy érzem, mintha viharban állnék. A Galileai tavon azt mondtad apostolaidnak:,,Bátorság, én vagyok, ne féljetek!". Mondd nekem is és szívemben elcsitulnak a bizonytalanság és félelem kellette hullámok. Szabadíts meg minden kétségtõl és ésszerûtlen bizonytalanságtól, minden önmagam és az élet iránt érzett megvetéstõl. Légy te a bátorságom, bizonyosságom, támaszom, élet-tetterõm. Áraszd rám Szentlelkedet, aki az erõ és szabadság Lelke. Jézus Szíve remélek és bízok benned!Amen .
Ima egy betegértJézus, jóság és irgalom Istene, aki megígérted, hogy ahol ketten, vagy hárman összejönnek a Te nevedben, Te ott vagy köztük. Íme, most összegyûltünk (N.N. - név) testvérünk körül. Részvétedet kérjük számára és kérünk, fordítsd felé arcodat, hogy testi-lelki erõt nyerjen Tõled. Szerettél áthaladni a tömegen, megállni a betegek mellett és megérinteni õket, hogy megmutasd milyen irgalmas vagy hozzájuk. Gyakran meggyógyítottad õket, hogy a mindenki számára hozott üdvösség örömhírét terjesszék. Úrjézus, esedezve kérünk, jöjj, és Te magad érintsd meg (N.N.) testvérünket. Nézd, akit szeretsz, beteg. Érintsd meg a beteg részt és hatolj bajának gyökeréig.
Jézus, aki megnyitottad a jerikói vak szemét, gyógyítsd meg õt.
Jézus, aki a beteszdai béna emberbe új erõt öntöttél, gyógyítsd meg õt.
 Jézus, aki feltámasztottad Jairus leányát, gyógyítsd meg õt.
Te midnig ugyanaz vagy, tegnap, ma és mindörökké. Amit kétezer évvel ezelõtt tettél, ma is megismételheted. Ezért esedezve kérünk, hallgass meg minket és siess (N.N.) testvérünk segítségére.Amen.

Ima, ha a beteg problémája enyhül:
Köszönjük Jézus, amit érte teszel. Megmutatod iránta részvétedet és bízunk benne, hogy véghezviszed, amit elkezdtél (N.N.) testvérünkben. Add neki kegyelmedet, hogy félelem nélkül fogadja szereteted mûvét beteg testében. Adj neki bátorságot, hogy elhiggye, benne is véghezviszed azt, amit az ékes kapu melletti béna emberben, amikor Péter imádkozott érte.Amen.

(Ha nem többen imádkoznak a betegért, akkor egyes szám elsõ személlyel kell helyettesíteni. Például: ,, ... Íme, most jelen vagyok én... Részvétedet kérem számára..." stb/ vagy ,,Íme, most csak én vagyok jelen .... de részvétedet kérem számára...stb;  a ,,testvér" szót, ha valakinek úgy jobb, akkor helyettesítse konkrét meghatározással, mint például: családtag megnevezése, ismerõs, rokon megnevezése...stb)Most segíts meg Mária imaMost segíts meg Mária,
Irgalmas Szûzanya,
Keservét a búnak-bajnak
Feloszlatni van hatalmad.
Hol ár ember nem segíthet
A Te erõd nem törik meg.
Hõ imáit gyermekidnek
Nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy,
Mutasd eg, hogy anya vagy!
Most segíts meg Mária,
Irgalmas Szûzanya! Amen.
Emlékezzél meg, kegyes Szûz Mária: Sohasem lehetett hallani, hogy Te valakit magára hagytál, aki oltalmadat kérte, és segítségért Hozzád könyörgött. Ilyen bizalommal lelkesülve jövök Hozzád, szüzek Szüze, jóságos Anyám, Hozzád fordulok és színed elõtt sóhajtva állok én, szegény bûnös. Ne vesd meg könyörgésemet, örök Igének Anyja, hanem fogadd el kegyelmesen és hallgasd meg! Amen.