Menü

Oszd meg!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Jövendölések az Antikrisztusról

 

Jövendõlések az Antikrisztusról!Ezt a témát csupán kevésbé érinteném, egy kis kitérõnek szántam. Semmi egyébnek.
A lap alján leírtam néhány könyv címét, melyet csak ajánlok ezzel kapcsolatban, ha valakit esetleg érdekelne.
Miért tettem kitérõt erre a témára? Elsõsorban is, vannak, akik hisznek ebben, vannak, akik nem. Második ok pedig, hogy manapság egyre inkább elõjön az emberek körében ennek témája és sokan is beszélgetnek errõl, illetve ezt érintõ dolgokról. Mindenki maga dönti el, hisz-e ennek vagy sem. Minden estre érdekes és elgondolkodtató!Ki az Antikrisztus?

Maga a szó görög kifejezés. A görög antichristos-ból (ejtve: antikrisztosz) származik. Jelentése: valamivel szemben /valami ellen.
A Bibliában a Jelenések Könyve ír róla, János elsõ levele (1Jn 2,18-22) ugyanakkor az Ómen címû film kimondottan az Antikrisztusról szól (lehetséges, hogy nem véletlenül).


Mielõtt tovább haladnék, elsõsorban is, ha valaki elolvassa János elsõ levelében írottakat, kicsit furcsának tûnik. Elsõsorban is, utal a végsõ idõkre a 2,18-ban, azonban utal azokra is a továbbiakban, akik tagadják Jézus krisztusi mivoltát. Egyértelmûen nem származnak ezek a dolgok Istentõl, ezért említi nem ,,közülünk való"-nak azokat, akik úgy vélekednek. Istentagadás lenne ez, vagy az Antikrisztus csak egymagában? János apostol több antikrisztusról beszél, s összefoglalva levelének ezen része annyit mond, mintha azt mondanánk, az utolsó idõben sokan elfordulnak Istentõl, megtagadják Õt, s, Fiát. Azonban ettõl a régi kort sem kellett félteni, fõleg az apostolok mûködösének idejét. Nem volt egyszerû dolguk. Azonban, lehetséges, hogy ennél nagyobb mértékben is megvalósuljon az istentagadás, vagy az elfordulás Istentõl?Hogyan jelenik meg személye a vallásokban, milyen vélemények vannak ezzel kapcsolatban?
Nézzünk erre néhány példát.

-Az iszlám eszkatológiában: Al Masih ad-Dajjal egy anti-messiás alakot jelent. Ez hasonló a kereszténység antikrisztus fogalmához. Olyasvalakit jelöl, aki az utolsó idõkben megtéveszti majd az embereket a második eljövetel elõtt.

-Ahmadiyya:  Az antikrisztusról (Al Masih ad-Dajjal) megjelenõ próféciák az ahmádia tanításokban kapnak értelmet. A különbözõ nemzetek egy csoportját jelöli, melyben egy ember (utalva rá, mint Antikrisztusra), hamisságra vezeti az embereket. Sokan, akik ebben hittek, az Antikrisztust a misszionáriusokkal azonosították.

-A mormonoknál: az Antikrisztus bárkit, vagy bármit jelölhet, aki/ami hamisítja az igazi evan
géliumot, vagy üdvösségrõl szóló tervet, ugyanakkor Krisztus ellen vall.

-A hetednapi adventisták szerint ,,kis kürtetõ". Nem más, mint a Római Birodalom megjelenése után kialakult pápaság. Egy adventista Ellen. G. W. úgy vélte, hogy a katolikus egyház bukott, ami készül az eszkatológia felé, a pápaságot pedig elvetette, a pápát úgy jelölte, mint ,,antikrisztus".
Különbözõ reformerek hasonlóan vélekedtek.

-A judaizmusban: a héber Bibliában vannak utalások hamis prófétákra, de ugyanakkor nincs személyes antiszemita alak.

Bahai hit szerint: Az Antikrisztust szerintük úgy kell tekinteni, aki aláássa Isten vallását. ,,...ahol a gyûlölet elfoglalja a szeretet és lelki közösség helyét, Krisztus helyett az Antikrisztus uralkodik" (Abdu'l-Bahá) De mit mond errõl a kereszténység? Ki az Antikrisztus? Létezik, vagy csak szellemiség, irányzat, téves gondolatok?


Alapjában véve három dolgot különböztetünk meg ezzel kapcsolatban:

1.,,antikrisztusi gondolkodás": Istennel ellentétes cselekvés, gondolkodás.
2.,,antikrisztusi mûködés": Pál apostol rámutat arra, hogy ez a mûködés, már az õ idejében is létezett. ,,A gonoszság titka már tevékeny..." (2Tessz 2,7)
3.,,antikrisztus hús-vér személy":
Valóban egy hús-vér személy lenne õ? Nagyon sokan foglalkoztak ezzel korábban, ahogyan napjainkban is elõbukkan ez a téma.

Valódiságával kapcsolatban néhány jövendõlés:

1.Órigenész: ,,Ha az idõk vége közeledik, Isten egy nagy prófétát küld (Illés), hogy az emberek visszaszerezzék a hitet.... Csodái és hatalma láttán sokakat vissza fog vezetni Istenhez...Amikor befejezte tevékenységét, egy másik uralkodó jön ... aki gonosz lélektõl született, az emberiség legyõzõje és megsemmisítõje... Istennek fogja nevezni magát és el is fogja várni az emberektõl, hogy annak tartsák"

2.Bingeni Szent Hildegard (1170): ,,A romlás fia a világ végén jelenik meg és rövid ideig uralkodik. Nem maga a sátán lesz, hanem egy ember... Anyja egy romlott nõ..."

3.La Salette Mária-jelenés: ,,...Abban az idõben lesz, amikor az Antikrisztus megszületik... Megváltoznak az évszakok...A levegõ démonai az Antikrisztussal csodákat fognak tenni a földön és levegõben és az emberek egyre rosszabbakká válnak..."


Glitter Photos,,E rettentõ napok, ha el fognak jönni, a következõt kell majd imádkozni:
Uram, Jézus Krisztus! Nagy Isten! Szent Isten! Halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk és az egész nemzeten. Tisztíts meg minket bûneinktõl és gyarlóságainktól, a Te isteni véred által, most és mindörökké. Amen"
Könyvek, amiket ajánlok, ha esetleg valakit érdekel:

1. Paul Josef Jakobinus: Utolsó harc a fény és sötétség között
2. A bûn hatalma és annak legyõzése; Pax kiadó